Dzisiaj jest: 26.5.2019, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Firma:

Dorota Zaleska Księgowość Finanse

Opis:
Prowadzenie i rozliczanie firm w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS. Pełna pomoc przy kontrolach przez Organy kontroli Skarbowej, ZUS, PIP i innych. Klienci naszej firmy mogą liczyć na szeroki zakres usług z dziedziny księgowości. Oferujemy:
 • Prowadzenie usług księgowych:
  • księgi podatkowe,
  • prowadzenie podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • dokonywanie zapisów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych (VAT, VAT-7 oraz Vat-7K),
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L, PIT-28),
 • sporządzenie sprawoadań, zeznań rocznych PIT za rok obrotowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przygotowanie przelewów do US w formie elektronicznej lub papierowej,
 • kontakty z urzędami podatkowymi oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, sporządzanie deklaracji VAT-UE,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • wypełnianie i składanie deklaracji INTRASTAT,
 • usługi księgowe dla klientów rozliczających środki z dotacji unijnych.

Zapewniamy reprezentowanie przedsiębiorstwa i pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Kadry i płace, szkolenia BHP Służymy pomocą w ramach obsługi kadrowej oraz naliczania wynagrodzeń pracowników.
Do naszych usług w tym zakresie należą:
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • rozliczanie delegacji i wyjazdów firmowych,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
 • przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające,
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
 • weryfikacja ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych, wynikających z przepisów szczególnych,
 • weryfikacja ewidencji nieobecności w pracy z powodów usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
 • prowadzenie ewidencji  urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych,
 • ustalanie uprawnień oraz ewidencjonowanie nieobecności związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
 • sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji o zatrudnieniu,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia,
 • tworzenie raportów dotyczących stanu zatrudnienia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie (PIT-11, PIT-4R, PIT-40),
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości uzyskanego dochodu na życzenie,
 • tworzenie raportów dotyczących wynagrodzeń w firmie oraz związanych z nimi obciążeń

Doświadczenie, kursy, szkolen

Kontakt
Dorota Zaleska Księgowość Finanse
ul. Proszówki 429, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Opinie:
0
Dodaj opinię o firmie
Brak opinii o tej firmie!
Prosimy o dodawanie firm do nowego Ogólnopolskiego Rejestru Firm na stronie powyżej. Stary katalog znajduje się na www.orf.pl .