Czasopismo ELEKTRONIKA

O firmie

 Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prezentujące zastosowania róznych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych i układowych w sprzęcie powszechnego użytku i profesjonalnym. Dotyczą one elementów pasywnych i aktywnych, układów oraz podzespołów, a także systemów elektronicznych.

  Tematyka czasopisma obejmuje materiały elektroniczne, technologię elektronową, technikę próżniową, mikroelektronikę, elektronikę mikrofalową, optoelektronikę, miernictwo, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczną, a także informatykę.

  Address: ul. Czackiego 3/5 lok 108, 00-043 Warsaw, Poland,
tel. (+48 22) 827 38 79, tel. (+48 22) 826 65 64
e-mail: elektronika@red.pl.pl http://www.elektronika.orf.pl
Publisher: Wydawnictwo SIGMA-NOT, Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11,
00-950 Warsaw, Poland http://www.sigma-not.pl

Zespół redakcyjny

prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka - redaktor naczelny Bożena Lachowicz - sekretarz redakcji


Redaktorzy

mgr inż. Wiesław Jabłoński
mgr inż. Krzysztof Kowalski
mgr inż. Cezary Rudnicki
dr inż. Marcin Wesołowski

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz (PAN) przewodniczący

dr hab. inż. Jerzy Czajkowski,prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic,
Prof. Orla Feely, dr hab inż. Krzysztof Górecki, dr inż. Józef
Gromek, mgr inż. Jan Grzybowski, prof. dr hab. Ryszard Jachowicz,
prof. dr hab. Włodzimierz Janke,
inż. Stefan Kamiński, prof. dr hab. inż. Marian P. Kamierkowski,
dr inż. Wojciech Kocańda, dr Elias B. Kpodzo,
prof. Wiesław Marszałek, prof. dr hab. inż. Józef Modelski,
prof. dr hab. Bohdan Mroziewicz, prof. Spyridon G. Mouroutsos, prof. dr hab. Andrzej Napieralski, prof. Yul Yunazwin Nazaruddion,
prof. dr hab. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. inż. Marian Pasko, prof. Roberto Rojas-Cessa,
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, dr hab. inż. Grzegorz Różański, prof. dr hab. inż. Edward Sędek, prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska,
prof. dr hab. inż. Marian Wnuk, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski


Adres redakcji:

ul. Czackiego 3/5 lok 108
00-043 Warszawa
tel. (22) 827 38 79
tel. (22) 826 65 64
e-mail: elektronika@red.pl.pl
www: http://www.elektronika.orf.pl

Zamówienia na reklamę przyjmuje redakcja lub Dział Reklamy i Marketingu
ul. Mazowiecka 12, 00-950 Warszawa, skr. 1004
tel./fax (22) 827 43 66, (22) 826 80 16
e-mail: reklama@sigma-not.pl
www: http://www.sigma-not.pl

Kolportaż:

tel. (22) 840 35 89
tel./fax: (22) 840 59 49, (22) 891 13 74

Produkty

elektronika, czasopismo